The Team

Mduduzi Zwane             Director                                                            082 080 2001

Happy Khumalo            Project Manager / HIV/AIDS Counselor      073 654 3910

Thandeka Ngubane      Programme Manager                                      072 962 9739

Nokuthula Ndaba          Administration and Finance Manager        073 878 5086

Makhosi Nzimande     Child and Youth Worker                                  076 585 2718